Aromasin Hàm lượng 25mg/viên (100 viên)

2,000,000