Tbol (Turinabol) Hàm lượng 10mg/viên (100 viên/tabs)

900,000